TNPV NPK 19-4-6+0,2B

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg

TNPV NPK 22-5-5+5S+0,2B

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg

NPK HÀN-VIỆT 20-16-8+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg

NPK HÀN-VIỆT 18-12-8+1Mg+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg

NPK HÀN-VIỆT 19-18-8+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg

NPK HÀN-VIỆT 20-16-6+1Mg+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg

NPK HÀN-VIỆT 20-20-15+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao màu tím 50kg

NPK HÀN-VIỆT 16-16-8+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg

NPK HÀN-VIỆT 16-16-8+8S

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg

NPK HÀN-VIỆT 16-16-8+13S

Hạt màu nâu, Bao 50kg

© Copyright © 2020 kvf.vn, All Rights Reservered

Hotline (028)37819281 Chat với chúng tôi qua Messenger Công ty TNHH phân bón Hàn-Việt