NPK HÀN-VIỆT 17-5-15+2Siohh+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg.

NPK HÀN-VIỆT 15-5-20+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 25kg

NPK HÀN-VIỆT 15-5-20+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg, Chuyên dùng cho cao su

NPK HÀN-VIỆT 18-8-22+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg

NPK HÀN-VIỆT 15-9-25+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 25kg

NPK HÀN-VIỆT 15-9-25+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 25kg, Chuyên dùng cho Thanh Long

NPK HÀN-VIỆT 15-9-25+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg

NPK HÀN-VIỆT 15-9-20+TE

(100%SOP) Hạt màu xanh, Bao 25kg

NPK HÀN-VIỆT 15-9-20+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg

© Copyright © 2020 kvf.vn, All Rights Reservered

Hotline (028)37819281 Chat với chúng tôi qua Messenger Công ty TNHH phân bón Hàn-Việt