NPK HÀN-VIỆT 20-20-15+TE

Hạt màu tím, Bao màu tím 50kg

NPK HÀN-VIỆT 20-20-15+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao màu xanh 50kg

NPK HÀN-VIỆT 20-20-15+TE

Hạt màu xanh, Bao màu tím 50kg

NPK HÀN-VIỆT 20-20-15+TE

Hạt màu xanh, Bao màu xanh 25kg

NPK HÀN-VIỆT 20-20-15+TE

Hạt màu xanh, Bao màu xanh 50kg

NPK HÀN-VIỆT 20-20-15+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao màu tím 50kg

© Copyright © 2020 kvf.vn, All Rights Reservered

Hotline (028)37819281 Chat với chúng tôi qua Messenger Công ty TNHH phân bón Hàn-Việt