Sản phẩm nổi bật

NPK HÀN-VIỆT 16-16-8+8S

Hạt màu đen, Bao 50kg

TNPV NPK 19-4-6+0,2B

Hạt màu xanh, Bao 50 kg, Bao chuyên dùng cho chè, rau màu

Sản phẩm mới

© Copyright © 2020 kvf.vn, All Rights Reservered

Hotline (028)37819281 Chat với chúng tôi qua Messenger Công ty TNHH phân bón Hàn-Việt