NPK HÀN-VIỆT 16-16-16+TE

(100% SOP) Hạt màu tím, Bao 25kg

NPK HÀN-VIỆT 16-16-16+TE

Hạt màu xanh, Bao 25Kg

NPK HÀN-VIỆT 16-16-16+TE

Hạt màu xanh, Bao 50kg

NPK HÀN-VIỆT 14-14-14+5S+TE

Hạt màu xanh ngọc, Bao 25kg

NPK HÀN-VIỆT 14-14-14+5S+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg

NPK HÀN-VIỆT 15-15-15

Hạt màu hồng, Bao 50kg

© Copyright © 2020 kvf.vn, All Rights Reservered

Hotline (028)37819281 Chat với chúng tôi qua Messenger Công ty TNHH phân bón Hàn-Việt