NPK HÀN-VIỆT 18-12-8+1Mg+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 25kg, Chuyên dùng cho lúa: bón thúc 1&2

NPK HÀN-VIỆT 18-12-8+1Mg+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg, Chuyên dùng cho lúa: bón thúc 1&2

NPK HÀN-VIỆT 18-12-8+1Mg+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg, Chuyên dùng cho Điều

NPK HÀN-VIỆT 18-12-8+1Mg+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg, Chuyên dùng cho cà phê: đầu & giữa mùa…

NPK HÀN-VIỆT 18-12-8+1Mg+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg

© Copyright © 2020 kvf.vn, All Rights Reservered

Hotline (028)37819281 Chat với chúng tôi qua Messenger Công ty TNHH phân bón Hàn-Việt