NPK HÀN-VIỆT 15-5-20+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 25kg

NPK HÀN-VIỆT 15-5-20+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg, Chuyên dùng cho cao su

© Copyright © 2020 kvf.vn, All Rights Reservered

Hotline (028)37819281 Chat với chúng tôi qua Messenger Công ty TNHH phân bón Hàn-Việt