NPK HÀN-VIỆT 17-5-19+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 25kg, Chuyên dùng cho cao su và khoai mì

NPK HÀN-VIỆT 17-5-19+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg, Chuyên dùng cho cao su và khoai mì

NPK HÀN-VIỆT 17-5-19+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg, Chuyên dùng cho lúa: bón đón đòng

NPK HÀN-VIỆT 17-5-19+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg

© Copyright © 2020 kvf.vn, All Rights Reservered

Hotline (028)37819281 Chat với chúng tôi qua Messenger Công ty TNHH phân bón Hàn-Việt