NPK HÀN-VIỆT 16-8-8+2Ca+1Mg+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 25kg.

© Copyright © 2020 kvf.vn, All Rights Reservered

Hotline (028)37819281 Chat với chúng tôi qua Messenger Công ty TNHH phân bón Hàn-Việt