TNPV NPK 22-5-5+5S+0,2B

Hạt màu xanh, Bao 25 kg, Bao chuyên dùng cho chè, rau màu

TNPV NPK 22-5-5+5S+0,2B

Hạt màu xanh, Bao 50kg

TNPV NPK 22-5-5+5S+0,2B

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg

© Copyright © 2020 kvf.vn, All Rights Reservered

Hotline (028)37819281 Chat với chúng tôi qua Messenger Công ty TNHH phân bón Hàn-Việt