NPK HÀN-VIỆT 16-16-8+13S

Hạt màu nâu, Bao 50kg

NPK HÀN-VIỆT 16-16-8+8S

Hạt màu đen, Bao 50kg

NPK HÀN-VIỆT 20-16-8+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg

NPK HÀN-VIỆT 25-25-5+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg

NPK HÀN-VIỆT 18-12-8+1Mg+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 25kg, Chuyên dùng cho lúa: bón thúc 1&2

NPK HÀN-VIỆT 18-12-8+1Mg+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg, Chuyên dùng cho lúa: bón thúc 1&2

NPK HÀN-VIỆT 18-12-8+1Mg+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg, Chuyên dùng cho Điều

NPK HÀN-VIỆT 18-12-8+1Mg+TE

Hạt màu tự nhiên, Bao 50kg, Chuyên dùng cho cà phê: đầu & giữa mùa…

© Copyright © 2020 kvf.vn, All Rights Reservered

Hotline (028)37819281 Chat với chúng tôi qua Messenger Công ty TNHH phân bón Hàn-Việt